Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zostało założone w roku akademickim 2013 / 2014 przy Zakładzie Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Członkami Koła są studenci z różnych wydziałów UAM, którzy od wielu lat działają jako wolontariusze na rzecz środowiska lokalnego, dzieci i młodzieży oraz integracji społecznej.

Działalność Koła obejmuje różnorodne inicjatywy, badania naukowe oraz projekty i szkolenia, mające na celu rozwój kompetencji międzykulturowych jego członków, a także wymianę doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i poszerzanie współpracy między różnymi grupami społecznymi oraz kształtowanie świadomości zróżnicowania kulturowego i językowego współczesnego świata.

KNEM organizuje cykliczne wydarzenia w społeczności akademickiej takie, jak: 
✔ Międzykulturowa Kawiarenka z Pasją;
✔ Spotkanie z Żywą Książką;
✔ Tydzień Międzykulturowy;
✔ Targi Programów i Wyjazdów Zagranicznych;
✔ Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych.

Członkowie Koła biorą czynny udział w licznych szkoleniach o tematyce międzykulturowej, dzięki czemu wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, co przekładają na praktykę w postaci organizacji licznych warsztatów zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i studentów. Koło uczestniczy również w inicjatywach wydziałowych oraz ogólnouniwersyteckich takich, jak: Festyn Rodzinny UAM (prowadząc aktywności w namiocie pt. „Zabierz się z nami dookoła świata”) oraz Festiwal Kultury Studenckiej „Kulminacje” (organizując „Spotkania z Żywą Książką”).

Koło prowadzi również, od początku swojej działalności, projekt edukacyjno-badawczy Studenci UAM bez Granic. Co roku w okresie sierpień / wrzesień studenci wyjeżdżają do różnych krajów, gdzie prowadzą zajęcia w szkołach, w których mogą wprowadzać ciekawe metody efektywnego nauczania oraz doskonalą własne umiejętności do przyszłego zawodu. Do tej pory członkowie Koła byli w Tanzanii, Paragwaju, Indonezji, Nepalu oraz na Madagaskarze. Projekt ten zajął I miejsce w konkursie „StRuNa” w kategorii Wyprawa Roku 2014, II miejsce w kategorii Wyprawa Roku 2017 oraz I miejsce w kategorii Wyprawa Roku 2018.

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności KNEM znajdują się na profilu: www.facebook.com/KNEM.Poznan.

Studenckie Koło Naukowe Etnologów UAM to coś więcej niż zwykłe koło. To coś więcej niż przestrzeń do pracy. To związek ludzi połączonych uczuciem do antropologii. SKNE to nie tylko: konferencje, wystawy, DKFy, wydarzenia popularnonaukowe…

Inicjatywy stałe podejmowane przez SKNE:
✔ EtnoWiaraGada – cykl spotkań z antropologią;
✔ Badania terenowe nad Wartą;
✔ Dyskusyjny Klub Filmowy;
✔ Społeczny Ogród Morasko – uprawa ekologicznego ogródka przy Wydziale Historycznym UAM;
✔ Konferencje naukowe:
– Garbage Studies: Kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci (25-27.04.2018);
– Food Studies. Kultura, polityka i ekonomia jedzenia (24-25.04.2017).

SKNE to wspólna zabawa w barach, wspólna praca nad projektami, wspólna praca we wspólnym ogrodzie, wspólne ćwiczenia na siłowni, wspólne lekcje tańca. To wzajemna pomoc merytoryczna, inspiracja do pisania prac, do rozwoju i nauki.

SKNE to po pierwsze wspólnota, która łączy studentów, absolwentów, doktorantów, wykładowców, a także przyszłych studentów. SKNE to praca, którą w pierwszej kolejności robisz dla innych. Korzyści to tylko efekt uboczny.

Szczegółowe informacje o bieżącej działalności SKNE znajdują się na profilu: www.facebook.com/skneuam.