Festiwal Podróżniczy Bez Granic jest inicjatywą dwóch kół naukowych: Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Studenckiego Koła Naukowego Etnologów z Wydziału Historycznego UAM. I edycja festiwalu odbędzie się 9-10 czerwca 2019 r. w CK Zamek w Poznaniu pod honorowym patronatem Rektora UAM prof. UAM dra hab. Andrzeja Lesickiego, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Dziekana Wydziału Historycznego UAM prof. dra hab. Kazimierza Ilskiego.

Aktualności

Program wydarzenia

Zapraszamy do zapoznania się z programem I edycji Festiwalu Podróżniczego Bez Granic: LINK. Udział we …

Zespół

Urszula Małecka
Koordynatorka Festiwalu Podróżniczego Bez Granic
Zuzanna Nalepa

Koordynatorka Festiwalu Podróżniczego Bez Granic

Katarzyna Banaszak 
Inicjatorka i opiekunka merytoryczna Festiwalu Podróżniczego Bez Granic

Rejestracja

Wypełnij formularz rejestracyjny, aby wziąć udział w wydarzeniach w ramach Festiwalu Podróżniczego Bez Granic!

Program festiwalu

...lub pobierz plik w formacie PDF